Gotovinski Krediti
Educirajte se i izaberite najbolje
Krediti i novosti

01.01.2011.

Zakon o potrošačkom kreditiranju sa početkom 2010. godine stupio je na snagu Zakon sa kojim se moraju uskladitit sa početkom 2011. godine sve financijske institucije koje odobravaju potrošačke kredite...

pročitaj više..


01.12.2010.

Hipotekarni krediti uz mjesečno plaćanje kamate i naknade tijekom 2010 godine financijske institucije počele su nuditi hipotekarne gotovinske kredite, bez jamaca uz mogućnost ugovaranja plaćanja samo mjesečne kamate i naknade...

pročitaj više..Krediti i zanimljivosti

Dekurzivni obračun kamata, kamate se obračunavaju na kraju razdoblja ukamaćivanja od glavnice s početka tog razdoblja,odnosno ako je mjesečno plaćanje kamata onda se kamata plaćana nakon što protekne mjesec dana (ako je godišnje onda nakon godinu dana itd.).

Anticipativni obračun kamata, kamate obračunavaju na početku razdoblja od glavnice s kraja tog razdoblja,odnosno ako je mjesečno plaćanje kamata onda se kamata plaćana na početku predstojećeg mjeseca (ako je godišnje onda na početku predstojeće godine itd.).

Sudužnik i Solidarni jamci odgovaraju financijskoj instituciji za redovitu otplatu kredita. Sudužnik i jamci daju pravo financijskoj instituciji, da u slučaju neredovite otplate kredita od strane korisnika kredita, financijska institucija otplatu kredita može potraživati od njih.Razlika između sudužnika i jamca je u tome što sudužnik pored jamstva pojačava kreditnu sposobnost korisnika kredita.

Nenamjenski krediti– krediti kod kojih nije određena namjena korištenja sredstava:- gotovinski krediti ,- hipotekarni krediti koji su dugoročni kredit što ga financijske institucije odobravaju građanima i poduzećima na osnovi osiguranja u nekretninama. Sigurnost vraćanja nije u bonitetu dužnika već u vrijednosti nekretnine- lombardni kredit je kredit koji se odobrava temeljem zaloga neke vrijednosti poput novčanog depozita, dionica, obveznica, udjela u investicijskim fondovima, police životnog osiguranja i slično pri čemu korisnik kredita zadržava vlasništvo nad založenom imovinom koja se daje u zalog. Kredit se odobrava u određenom postotku procijenjene vrijednosti zaloga, a kod odobravanja kredita, ne utvrđuje se kreditna sposobnost klijenta jer je opisani zalog jedini instrument osiguranja naplate potraživanja.

Kreditna sposobnost je karakteristike dužnika prema kojima financijska institucija procjenjuje hoće li joj odobreni kredit biti otplaćen u skladu s ugovorom. Do ocjene kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit financijske institucije dolaze na temelju posebne analize prethodnih kreditnih odnosa banke i podnosioca zahtjeva za kredit, kao i na temelju svih informacija o podnosiocu zahtjeva za kredita.


Marketing - uloga marketinga u sektoru financijskih usluga. Specifičnosti financijskih tržišta i financijskih proizvoda/usluga – trendovi. Ponašanje potrošača u kupnji financijskih usluga. Istraživanja za potrebe marketinga financijskih usluga. Segmentiranja kupaca, izbor ciljne skupine i pozicioniranje financijske institucije ili proizvoda. Marketing odnosa (CRM), zadovoljstvo kupaca i izgradnja lojalnosti. Upravljanje proizvodima i uslugama financijske institucije. Promocija i distribucija financijskih proizvoda. Identitet, imidž i „brand management“ u financijskim institucijama. Osobna prodaja i pregovaranje za financijske stručnjake. Interni marketing i zaposlenici kao element financijskog marketinga. Marketinško planiranje i organizacija marketinga u financijskim institucijama.

 

 

 
 

 

 

 

Podaci javno oglašeni dana 29.11.2010. godine.

Banke

BANCO POPOLARE CROATIA d.d.
10 000 Zagreb, Petrovaradinska 1
Tel.: +385 1/6345 666
Telefaks: +385 1/6190 615

BANKA BROD d.d.
35 000 Slavonski Brod, I. pl. Zajca 21
Tel.: +385 35/445 711, 445 766
Telefaks: +385 35/445 755

BANKA KOVANICA d.d.
42 000 Varaždin, P. Preradovića 29
Tel.: +385 42/403 403
Telefaks: +385 42/212 148

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
21 000 Split, 114. brigade 9
Tel.: +385 21/540 280
Telefaks: + 385 21/540 290

BKS BANK d.d.
51 000 Rijeka, Mljekarski trg 3
Tel.: +385 51/353 555
Telefaks: +385 51/353 566

CENTAR BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Amruševa 6
Tel.: +385 1/4803 444
Telefaks: +385 1/4803 441

CREDO BANKA d.d.
21 000 Split, Z. Frankopanska 58
Tel.: +385 21/380 655
Telefaks: +385 21/380 682, 380 685

CROATIA BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Kvaternikov trg 9
Tel.: +385 1/2391 111
Telefaks: +385 1/2332 470

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
51 000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: +385 51/208 211
Telefaks.: +385 51/330 525

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Jurišićeva 4
Tel.: +385 1/4804 539
Telefaks: +385 1/4804 528

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
10 000 Zagreb, Slavonska avenija 6
Tel.: +385 1/6030 063
Telefaks: +385 1/6035 100

IMEX BANKA d.d.
21 000 Split, Tolstojeva 6
Tel.: +385 21/406 100
Telefaks: +385 21/348 453

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
52 470 Umag, Ernesta Miloša 1
Tel.: + 385 52/702 300
Telefaks: + 385 52/702 388

JADRANSKA BANKA d.d.
22 000 Šibenik, Ante Starčevića 4
Tel.: + 385 22/242 242
Telefaks: + 385 22/335 881

KARLOVAČKA BANKA d.d.
47 000 Karlovac, I.G. Kovačića 1
Tel.: + 385 47/611 540, 614 200
Telefaks: + 385 47/614 206

KRDITNA BANKA ZAGREB d.d.
10 000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 74
Tel.: + 385 1/6167 300
Telefaks: + 385 1/6116 466

MEĐIMURSKA BANKA d.d.
40 000 Čakovec, Valenta Morandinija 37
Tel.: + 385 40/340 000
Telefaks: + 385 40/340 010

NAVA BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Tratinska 27
Tel.: +385 1/3656 777
Telefaks: +385 1/3656 700

OTP BANKA HRVATSKA d.d.
23 000 Zadar, Domovinskog rata 3
Tel.: +385 23/201 500
Telefax: +385 23/201 859

PARTNER BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Vončinina 2
Tel.: +385 1/4602 260
Telefaks: +385 1/4602 288

PODRAVSKA BANKA d.d.
48 300 Koprivnica, Opatička 1a
Tel.: +385 48/6550
Telefaks: +385 48/622 542

PRIMORSKA BANKA d.d.
51 000 Rijeka, Scarpina 7
Tel.: +385 51/355 704
Telefaks: +385 51/332 762

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
10 000 Zagreb, Račkoga 6 / p.p. 1032
Tel.: +385 1/4723 344
Telefaks: +385 1/4723 131

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
10 000 Zagreb, Petrinjska 59
Tel.: +385 1/4566 466
Telefaks: +385 1/4566 481

SAMOBORSKA BANKA d.d.
10 430 Samobor, Trg kralja Tomislava 8
Tel.: +385 1/3362 530
Telefaks: +385 1/3361 523

SLATINSKA BANKA d.d.
33 520 Slatina, Vladimira Nazora 2
Tel.: +385 33/840-400
Telefaks: +385 33/551 138

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.
21 000 Split, Ruđera Boškovića 16
Tel.: +385 21/304 304
Telefax: +385 21/312 586

ŠTEDBANKA d.d.
10 000 Zagreb, Slavonska avenija 3
Tel.: +385 1/6306 666
Telefaks: +385 1/6187 015

VABA d.d. BANKA VARAŽDIN
42000 Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1
Tel.: +385 42/659 400
Telefaks: +385 42/659 401

VENETO BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Draškovićeva 58
Tel.: +385 1/4802 666
Telefaks: +385 1/4802 685

VOLKSBANK d.d.
10 000 Zagreb, Varšavska 9
Tel.: +385 1/4801 300
Telefaks: +385 1/4801 365

ZAGREBAČKA BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Paromlinska 2
Tel.: +385 1/6104 000
Telefaks: +385 1/6110 555

 

Štedne Banke

OBRTNIČKA ŠTEDNA BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Ilica 49/I
Tel.: +385 1/640 18 00
Telefaks: +385 1/640 18 19

A ŠTEDNA BANKA MALOG PODUZETNIŠTVA d.d.
10 000 Zagreb, Radnička cesta 45
Tel.: +385 1/222 65 22
Telefaks: +385 1/222 65 23

 

Podaci javno oglašeni dana 29.11.2010. godine.

Kreditne unije

KREDITNA UNIJA APOEN
31550 Valpovo, Braće Radića 1/A
Tel.: +385 31/650-612
Telefaks: +385 31/654-611

KREDITNA UNIJA DEPONENT
10000 Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
Tel.: +385 1/4500-090
Telefaks: +385 1/4811-203

KREDITNA UNIJA DUKAT
51216 Viškovo, Viškovo 32
Tel./telefaks: +385 51/257-365, 257-631, 257-362

KREDITNA UNIJA EURO.
35400 Nova Gradiška, Nikole Tesle 1
Tel.: +385 35/363-081
Telefaks: +385 35/361-402

KREDITNA UNIJA GAMA.
10000 Zagreb, Zagrebačka avenija
Tel.: +385 1/38880-588, 3880-599
Telefaks: + 1/3880-545

KREDITNA UNIJA IVANČICA
42240 Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9/A
Tel.: +385 42/784-599

KREDITNA UNIJA JAMSTVO
32270 Županja, Dr. Franje Račkog 4
Tel.: +385 32/832-803
Telefaks: +385 32/830-442

KREDITNA UNIJA KOD SATA
44000 Sisak, Kranjčevićeva 5/1
Tel./telefaks: +385 44/521-772

KREDITNA UNIJA KONAVLE
20010 Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 72
Tel./telefaks: +385 20/357-002, 357-370

KREDITNA UNIJA KRAJCAR
10 000 Zagreb, Jurišićeva 4
Tel.: +385 1/4804 539
Telefaks: +385 1/4804 528

KREDITNA UNIJA LIBERTINA
40000 Čakovec, Stjepana Radića 8
Tel.: +385 40/311-271
Telefaks: +385 40/310-722

KREDITNA UNIJA MARJAN
21000 Split, R. Boškovića 15
Tel./telefaks: +385 21/470-873

KREDITNA UNIJA NOA
31000 Osijek, Županjska 19/1
Tel.: +385 31/200-466, 207-466
Telefaks: +385 31/200-477

KREDITNA UNIJA SJENICA
40000 Čakovec, Ljudevita Gaja 19
Tel.: +385 40/390-906
Telefaks: +385 40/390-907

ABC KREDITNA UNIJA
44000 Sisak, S. i A. Radića 13
Tel.:+385 44/523-088
Telefaks: +385 44/523-086


FIDUS KREDITNA UNIJA ĐAKOVO
31400 Đakovo, Bana Jelačića 53
Tel.: +385 31/822-697
Telefaks: +385 31/811-215

BRA-MA KREDITNA UNIJA
21000 Split, Put Firula 53
Tel.:+385 21/388 809, 544-958, 544-959

ZAGORSKA KREDITNA UNIJA
49210 Zabok, K.Š.Đalskog 4
Tel.: +385 49/587-300
Telefaks: +385 49/223-037

ZANATSKA KREDITNA UNIJA
48260 Križevci, Ivana Zakmardija 7
Tel.: +385 23/201 500
Tel./telefaks: +385 48/711-702

VRBOVEČKA KREDITNA UNIJA
10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 6
Tel./telefaks: +385 1/2791-327

ŠTEDNOKRED KREDITNA UNIJA
10000 Zagreb, Draškovićeva 4a
Tel.: +385 1/4922-930
Telefaks: +385 1/4922-921

KOMERCIJALNA KREDITNA UNIJA
10000 Zagreb, Jurišićeva 9
Tel./telefaks: +385 1/4873-818, 4873-609

SINDIKALNA ŠTEDNO-KREDITNA UNIJA
10000 Zagreb, Radnička cesta 22
Tel.: +385 1/6040-948, 6040-949
Telefaks: +385 1/6183-570
 


© 2011 Gotovinski Krediti
Pravne napomene


Zagreb Hrvatska


E-mail:info@gotovinski-krediti.com