Gotovinski Krediti
Educirajte se i izaberite najbolje
Krediti i novosti

01.01.2011.

Zakon o potrošačkom kreditiranju sa početkom 2010. godine stupio je na snagu Zakon sa kojim se moraju uskladitit sa početkom 2011. godine sve financijske institucije koje odobravaju potrošačke kredite...

pročitaj više..


01.12.2010.

Hipotekarni krediti uz mjesečno plaćanje kamate i naknade tijekom 2010 godine financijske institucije počele su nuditi hipotekarne gotovinske kredite, bez jamaca uz mogućnost ugovaranja plaćanja samo mjesečne kamate i naknade...

pročitaj više..Krediti i zanimljivosti

Dekurzivni obračun kamata, kamate se obračunavaju na kraju razdoblja ukamaćivanja od glavnice s početka tog razdoblja,odnosno ako je mjesečno plaćanje kamata onda se kamata plaćana nakon što protekne mjesec dana (ako je godišnje onda nakon godinu dana itd.).

Anticipativni obračun kamata, kamate obračunavaju na početku razdoblja od glavnice s kraja tog razdoblja,odnosno ako je mjesečno plaćanje kamata onda se kamata plaćana na početku predstojećeg mjeseca (ako je godišnje onda na početku predstojeće godine itd.).

Sudužnik i Solidarni jamci odgovaraju financijskoj instituciji za redovitu otplatu kredita. Sudužnik i jamci daju pravo financijskoj instituciji, da u slučaju neredovite otplate kredita od strane korisnika kredita, financijska institucija otplatu kredita može potraživati od njih.Razlika između sudužnika i jamca je u tome što sudužnik pored jamstva pojačava kreditnu sposobnost korisnika kredita.

Nenamjenski krediti– krediti kod kojih nije određena namjena korištenja sredstava:- gotovinski krediti ,- hipotekarni krediti koji su dugoročni kredit što ga financijske institucije odobravaju građanima i poduzećima na osnovi osiguranja u nekretninama. Sigurnost vraćanja nije u bonitetu dužnika već u vrijednosti nekretnine- lombardni kredit je kredit koji se odobrava temeljem zaloga neke vrijednosti poput novčanog depozita, dionica, obveznica, udjela u investicijskim fondovima, police životnog osiguranja i slično pri čemu korisnik kredita zadržava vlasništvo nad založenom imovinom koja se daje u zalog. Kredit se odobrava u određenom postotku procijenjene vrijednosti zaloga, a kod odobravanja kredita, ne utvrđuje se kreditna sposobnost klijenta jer je opisani zalog jedini instrument osiguranja naplate potraživanja.

Kreditna sposobnost je karakteristike dužnika prema kojima financijska institucija procjenjuje hoće li joj odobreni kredit biti otplaćen u skladu s ugovorom. Do ocjene kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit financijske institucije dolaze na temelju posebne analize prethodnih kreditnih odnosa banke i podnosioca zahtjeva za kredit, kao i na temelju svih informacija o podnosiocu zahtjeva za kredita.


Marketing - uloga marketinga u sektoru financijskih usluga. Specifičnosti financijskih tržišta i financijskih proizvoda/usluga – trendovi. Ponašanje potrošača u kupnji financijskih usluga. Istraživanja za potrebe marketinga financijskih usluga. Segmentiranja kupaca, izbor ciljne skupine i pozicioniranje financijske institucije ili proizvoda. Marketing odnosa (CRM), zadovoljstvo kupaca i izgradnja lojalnosti. Upravljanje proizvodima i uslugama financijske institucije. Promocija i distribucija financijskih proizvoda. Identitet, imidž i „brand management“ u financijskim institucijama. Osobna prodaja i pregovaranje za financijske stručnjake. Interni marketing i zaposlenici kao element financijskog marketinga. Marketinško planiranje i organizacija marketinga u financijskim institucijama.

 
MARKETING


NENAMJENSKI GOTOVINSKI KREDITI - Za zaposlene
Krediti za zaposlene, bez jamaca i depozita do 150.000kn.Anuitetna otplata u cijelosti ili uz ostatak vrijednosti.

više

NENAMJENSKI GOTOVINSKI KREDITI - Za umirovljenike
Krediti za zaposlene, bez jamaca i depozita do 150.000kn.Anuitetna otplata u cijelosti ili uz ostatak vrijednosti.

više

NENAMJENSKI GOTOVINSKI KREDITI - Hipotekarni
Krediti uz osiguranje nekretninom. Anuitetna otplata ili sa dijelomičnim ili kompletnim ostatkom vrijednosti.

više

 

Vrste Kredita

Kako izabrati kredit u današnje vrijeme čini se dosta teško? Istražili smo za Vas!Edukacija

Efektivna kamatna stopa ili EKS je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit, i ostale izravno povezane troškove kredita. EKS se isto tako može računati i na depozite time da se sagleda nominalna kamatna stopa i premija na štednju, ako postoji.
U Hrvatskoj, Hrvatska Narodna Banka (HNB) zadužena je za određivanje metode izračuna Efektivne kamatne stope koju su financijske institucije dužne primjenjivati.

pročitaj više..


Edukacija

Kamata je naknada u novcu, odnosno cijena za posuđena sredstva koje zajmoprimac plaća zajmodavcu. Kamatna stopa se pak izražava u postotku i smatra se cijenom novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća zajmodavcu ili financijskoj instituciji za privremeno korištenje ustupljenog novca.

pročitaj više..

© 2011 Gotovinski Krediti
Pravne napomene


Zagreb Hrvatska


E-mail: info@gotovinski-krediti.com